Home - www.deckers.nl
Introductie - www.deckers.nl
Visie - www.deckers.nl
Fiscaal - www.deckers.nl
Nieuws - www.deckers.nl
Contact - www.deckers.nl

een transparant beleid met heldere oplossingen

Voor mij zijn persoonlijke aandacht en contact met mijn cliënten erg belangrijk. Ik ben van mening dat cliënten alleen goed en adequaat kunnen worden geadviseerd als hun adviseur zo volledig mogelijk op de hoogte is van hun (persoonlijke) situatie. Op gestelde vragen moet een snelle respons volgen, die kwalitatief hoogwaardig is, maar wel helder en duidelijk voor iemand die niet dagelijks met fiscale zaken bezig is. Kortom: duidelijke antwoorden en heldere, praktische oplossingen.


Ik streef ernaar fiscale problemen te voorkomen door tijdig de, vanuit fiscaal oogpunt, meest optimale mogelijkheden aan te geven. Indien nodig of gewenst, overleg ik vooraf met de fiscus, zodat u zekerheid heeft voordat een advies wordt uitgevoerd. En ontstaat er toch een geschil met de fiscus, dan ga ik de discussie natuurlijk aan.